Jazerá

Jazierko je centrom života v záhrade. Je to krajina kde žijú ľudia, ryby a rastliny v harmónii. Vodná plocha v záhrade pôsobí veľmi oddychovo a vie navodiť atmosféru pohody a kľudu. V zásade ho môžeme založiť na ktoromkoľvek svetlom mieste v záhrade. Hladina jazierka v úrovni terénu vytvára zrkadlenie , čo v blízkosti prírodnej dominanty dáva vyniknúť jej celkovému estetickému dojmu. Ukludňujúci žblnkot vody môžeme navodiť nie len fontánou alebo inou vodnou hrou, ale aj pokiaľ máme dostatok miesta umelo vytvoreným potôčikom.

V posledných rokoch sme zaznamenaly stále rastúci trend kúpacích jazier. Kúpanie, ako sami určite uznáte, je omnoho príjemnejšie vo vode, ktorá je čistá vďaka prirodzeným biologickým procesom ako v bazénoch s chemicky udržiavanou vodou. Na rozdiel od obyčajných bazénov kúpacie jazerá nenarúšajú prírodný vzhľad záhrady a , ako v prípade okrasných jazier, pôsobia veľmi ukľudňujúco a napĺňajú človeka pozitívnou energiou z prírody. Takéto kúpacie jazerá sa potom stávajú neoddeliteľnou, ba až dominantnou súčasťou záhrady, a poskytuje neopakovateľné zážitky počas celého roka. Počas leta (máj – september) umožňuje kúpanie v domácom prostredí, v zime korčuľovanie a počas jari a jesene je pastvou pre oči.

Nie je jednoduché vytvoriť umelú vodnú plochu s vyváženým biologickým režimom. Každá umelá vodná nádrž nie je prirodzeným prírodným systémom s vlastnými regulačnými mechanizmami. Je od okolitého prostredia izolovaná vrstvou fólie a ak nie je zabezpečená kvalitná filtrácia vody, čoskoro sa prejavia tri hlavné problémy kvality vody:

Riasy
Dusíkaté látky
Znečistenia pevnými látkami

Výsledkom tohto znečistenia je nepríjemne zapáchajúca a zakalená (zelená) voda.

Vylúčiť tieto tri hlavné problémy nie je jednoduché a je možné ich vyriešiť len za pomoci dlhoročných praktických skúseností, ktoré naša firma nadobudla počas svojho 18 ročného pôsobenia na trhu.