Zavlažovacie systémy

Pre krásny stále zelený a zdravý trávnik je potrebná voda. Kvalitný trávnik nemôžeme dopestovať bez doplnkovej závlahy. Zdravý vývoj koreňovej sústavy závisí od pôdneho substrátu a hlavne správneho množstva vody v ňom. pri ručnom polievaní záhradnou hadicou je veľmi ťažké odhadnúť množstvo – dávku vody pre správny rast trávnika a ešte zložitejšie je dodať vodu rovnomerne, tak aby nezostávali po zálievke miesta nedostatočne zaliate a naopak premočené. Použitím zavlažovacieho systému dosiahneme rovnomerné pokrytie zavlažovanej plochy a vhodnú dávku vody. Takýto zavlažovací systém je plne automatický vybavený čidlom zrážok pre pozastavenie zavlažovania v prípade prirodzených zrážok.

Postupným zberaním informácií a praktických skúseností s inými druhmi zavlažovacích systémov sa naša firma jednoznačne v roku 1994 rozhodla pre zavlažovací systém firmy RAIN BIRD a od vtedy sa okrem návrhu a montáže závlah RAIN BIRD venujeme aj odbornému zaškolovaniu montážnych firiem, keďže pre pre správnu montáž takéhoto profesionálneho systému, a jeho dokonalé fungovanie, je nutné zaškolenie.

Medzi naše referenčné akcie patrí:

Nádvorie úradu vlády SR v Bratislave
Sídlo SPP v Bratislave
VUB centrála Bratislava
Pešia zóna Senec Lichnerova
Vila Harvard Záhorská Bystrica
Strešná záhrada Terno Bratislava-Dlhé Diely
Strešná záhrada Chirana -Dental Piešťany
Zámocká záhrada Praha-Zábehlice
Britská ambasáda Bratislava
a Cca 300 súkromných záhrad

Firma RAIN BIRD bola založená v roku 1933 v Južnej Kalifornii a má dnes sieť výrobných závodov a obchodných zastúpení vo viac ako 120 krajinách sveta – čo je nepochybne zárukou kvality. Na všetky výrobky firmy RAIN BIRD je poskytnutá záručná doba 3 až 5 rokov.

Služby zabezpečované firmou D A N A Q U A

Projektová činnosť

Na základe informácií o zdroji vody a sadovníckom zámere Vám odborne vypracujeme projektovú dokumentáciu, kde starostlivo zvážime :

hydrodynamické podmienky
najvhodnejšie rozvrhnutie zavlažovačov na ploche
použitie vhodných dimenzií potrubia podľa odberov a tlakových strát
vhodné trasy vedenia potrubných rozvodov

Na základe návrhu riešenia závlahového systému spracujeme cenovú ponuku pre inštaláciu systému RAIN BIRD.

Montáž zavlažovacieho systému RAIN BIRD

Vyhotovenie vodovodnej prípojky
Uloženie a montáž vodovodného a elektrického vedenia s minimálnym zásahom do plôch
Osadenie filtrov, zavlažovačov, elektroventilov, automatiky riadenia a ostatných prvkov
Nastavenie trysiek zavlažovačov a automatiky riadenia

Servisná činnosť

Jesenné vypustenie systému kompresorom, vyčistenie filtrov
Jarné spustenie zavlažovacieho systému s kontrolou nastavenia trysiek a automatiky riadenia
Celoročný servis podľa potreby

 

Poradenská a školiaca činnosť